Moderne boliger med smukke originale detaljer

Kvæsthusgade 3 er som udgangspunkt en stor, regulær og solid bygning. Dette har givet total frihed til at skabe rummelige og veldisponerede lejligheder, der er fuldt optimeret i forhold til moderne funktionalitet.

Stuk, paneler og palævinduer

Hele ejendommen renoveres med respekt for det oprindelige – både hvad angår den ydre arkitektur og indenfor i boligerne. De fleste af de originale materialer bevares, og mange af lejlighederne prydes derfor af overdådig stuk, udskårne paneler og fyldningsdøre samt store smukke palævinduer.

Unikke taglejligheder

På ejendommens øverste etage indrettes 7 eksklusive taglejligheder, som adskiller sig lidt fra de øvrige etager. Lejlighederne byder på spændende detaljer, såsom flotte fritlagte tagbjælker og lofter til kip. Derudover har lejlighederne både tagvinduer og almindelige vinduer, hvilket gør dem ekstraordinært lyse.

Materialebeskrivelse og valgmuligheder

Forhuset ud mod Kvæsthusgade er omfattet af offentlige fredningsbestemmelser og ændringer i denne del af ejendommen skal således foreligges for og godkendes af fredningsmyndighederne før de effektueres. Tilvalg og ændringer i lejlighed 1, 2, 3, 4, 20 og 22 skal således godkendes af fredningsmyndighederne.

De øvrige dele af ejendommen er ikke underlagt af fredningsbestemmelser

Udvendigt

Facader
Ejendommens nuværende facade bevares og der foretages reparationer af facaden lokalt, hvor der er behov. Eksempelvis hvor der etableres nye dørhuller til altaner/franske altaner.

Udvendige belægninger og gårdmiljø
Eksisterende belægninger i gården bevares og retableres efter opgravning. Der bliver ikke mulighed for parkering i gården. Der etableres en ny trappe i stål eller beton ved opgangen i hjørnet mellem forhus og sidehus. Eksisterende port til gården bevares og etableres med automatik og adgangskontrolsystem. Eksisterende udvendig belysning i gården bevares/genopsættes.

Vinduer
De oprindelige vinduer bevares. Vinduerne bliver gennemgået og justeret, så de fungerer efter hensigten. Indvendigt er der et-lags forsatsruder. Som følge af krav til sikring i tilfælde af brand vil der enkelte steder blive monteret indvendige faste brandsikre vinduer. Disse vinduer kan ikke åbnes og pudsning foregår således udefra. Hvor der monteres nye udvendige vinduer og døre vil disse blive udført i samme stil som de eksisterende vinduer/døre. Alle vinduer og døre males indvendigt.

Døre
De eksisterende udvendige døre bevares som udgangspunkt. Hvor der monteres nye udvendige døre vil disse blive udført i samme stil som de eksisterende vinduer/døre. Dette er eksempelvis ved nye altaner/franske altaner og ved indgangen til lejlighed 8.

Tag
Det eksisterende tag bevares. På forhuset er taget udført som et mansardtag med tagpap og sortglaserede tegl og tagrender og nedløb i zink. På de øvrige dele af ejendommen er der anvendt røde vingetegl og tagrender og nedløb i zink.

Altaner
Der opsættes nye franske altaner og altaner på en del af lejlighederne. Omfang fremgår af lejlighedsplanerne. Rækværk og bærende konstruktioner udføres i galvaniseret og/eller malet stål. Nye altaner udføres med hårdttræsbrædder på gulv. Der udføres ikke afløb fra altaner.

Tagterrasse
Den eksisterende tagterrasse ved lejlighed 17 bevares og der lægges nye hårdttræsterrassebrædder i felter som kan optages når det underliggende tagpap skal udbedres/inspiceres. Eksisterende rækværk og overdækning ved tagterrassen bevares. Rækværk males.

Indvendigt

Gulve

Trægulve: EG lamel plank  – hvid olieret, som fabrikant Hørning gulve EG rustik 14 x 180 x2100-2390.
I den fredet del af ejendommen vil eksisterende gulve blive bevaret. Der hvor trægulv skal udskiftes, bliver lagt gulv som Dinesen eller Eg lamel plank – hvidolieret, som fabrikant Hørning.

Lejligheder med direkte adgang til kælder (Lejl. 1, 10 og 18): Her vil gulvet være lysegrå nuance i epoxy.

I lejlighed 2 vil der være gulv belagt med linoleum i bryggers. Linoleumsgulv er også gældende for bryggers i lejlighed 17.

Trapper i boligen
Hvor der er interne trapper i boligerne udføres disse med hvidlakerede vanger, lodrette hvide balustre og håndlister og trin i egetræ. Trin efterbehandles med lak eller olie som de øvrige gulve i lejligheden. Der vil forventeligt være forskel i udseendet mellem trapper og trægulve, da egetræ kan variere en del og olie/lak behandling på stedet ser anderledes ud en den behandling gulvet har fået på fabrikken, selv om der anvendes de samme materialer. Hvor det er hensigtsmæssigt leveres trapper med stødtrin.

Lofter
Eksisterende pudsede lofter genanvendes og der suppleres med nye gipslofter hvor det er nødvendigt. Alle lofter spartles og males hvide.

Stuk, gesimser og paneler i den fredede del af ejendommen (forhus) bevares så vidt det er muligt. Maling og farver vælges i samråd med fredningsmyndighederne.

Varierende lofthøjder kan forekomme, da det er en eksisterende gammel ejendom, som renoveres.

Vægge
Eksisterende indvendige vægge genanvendes, hvor det er muligt. Der suppleres med nye vægge i gips og letbeton. Alle vægge spartles, beklædes med filt og males hvide. Nye lejlighedsskel udføres ligeledes i gips eller letbeton efter gældende regler. Nye vægge i kælder udføres i letbeton, som spartles og males hvide.

Stuk, gesimser og paneler i den fredede del af ejendommen bevares så vidt det er muligt. Maling og farver vælges i samråd med fredningsmyndighederne.

Indvendigt træværk
Der opsættes nye almue fodpaneler og dørindfatninger alle steder. Panelerne leveres færdiglakeret fra fabrik og pletspartles og males i samlinger og hvor de er fastgjort. Hvor det er nødvendigt af hensyn til ujævnheder i det eksisterende byggeri udføres der en malbar akrylfuge under og/eller bag panelerne, så panelerne slutter til gulv og væg.

Paneler i den fredede del af ejendommen bevares så vidt det er muligt. Maling og farver vælges i samråd med fredningsmyndighederne.

Varme
Der etableres nyt varmesystem i hele ejendommen med ny rørføring og nye radiatorer. I den fredede del af ejendommen udføres radiatorer som i fabrikat Hudevad. Øvrige steder er radiatorer fabrikat RIO model Plan. Varmeforbrug registreres og afregnes med fjernaflæselige forbrugsmålere placeret i hver lejlighed. I toiletter etableres gulvvarme. Der udføres vandbåren gulvvarme, hvor det umiddelbart er muligt. Øvrige steder udføres el-gulvvarme i toiletrum. I lejlighederne tilstræbes udført skjult rørføring, men det vil i nogen tilfælde være nødvendigt at udføre synlig rørføring som følge af de givne omstændigheder i ejendommen. Synlige rør er hvide alupexrør eller hvidmalede stålrør med klemfittings. Radiator­skjulere kan tilkøbes.

I lejlighed 5 og 8, vil der være gulvvarme og radiatorer i stueetagen.

Ventilation/udsugning
Der udføres ny ventilation med varmegenindvinding i ejendommen med ventilationsanlæg placeret i kælderen og i den lille gård mod naboen. Der placeres ikke ventilationsinstallationer i den store gård. Der er således udsugning fra emhætte og toiletter og indblæsning til en del af beboelsesrummene.

I enkelte lejligheder og i lejlighederne i det fredede hus er der kun udsugning fra emhætte og toiletter, og der er ikke varmegenindvinding og friskluftindblæsning. Der udføres således ventilation i lejlighederne i det omfang de givende omstændigheder muliggør det og det varierer fra lejlighed til lejlighed.

Indvendige døre
I enkelte lejligheder genanvendes eksisterende døre, som spartles og lakeres på fabrik. Alle indvendige døre har ensartet udseende i hver lejlighed. I de fleste lejligheder opsættes nye fyldningsdøre, Swedoor model Compact 03.

I den fredede del af ejendommen bevares dørene samt greb hvor det er muligt og der suppleres med nye eller brugte døre efter aftale med fredningsmyndighederne.

Greb på indvendige døre er fabrikat Lunde Model 16 mm børstet stål.

Køkken
Inventar i køkkener er fra HTH model Next hvid mat, Bordplader er 10 mm hvid homogenlaminat med sort kerne. Underlimet vask model intra Omnia. Køleskab og opvaskemaskine er integreret med låger, som det øvrige køkken. Over overskabe og højskabe udføres der delvis overlukning mellem skab og loft i det omfang det er nødvendigt for at skjule installationer. Overlukning udføres med MDF plader lakeret fra fabrik i farven hvid. Samling og fastgørelser af overlukning udføres med synlige skruer, så den kan demonteres. Separat tegning for køkkener kan rekvireres.
Der er mulighed for yderligere tilkøb hos HTH/Unoform. Tidsfrist for tilkøb kan oplyses hos danbolig.

Lys
Der udføres LED spots i toiletrum og under overskabe i køkken. I enkelte lejligheder udføres der ligeledes spots i gangarealer. Synlige rammer på spots er hvid. Spot er med firkantede rammer model Blue-dl 18w GU10 ISO hvid.

Toilet/bad
Der er klinker på gulvet med hulkel langs væggene og klinker i brusenichen mål 450×900 mm i type Living Ceramics Gubi farve Gubi Light. Øvrige vægge spartles og beklædes med filt, som males.

Der leveres og monteres spejl ca. i samme bredde som vask.

De steder hvor vasken er frithængende er vasken fabrikat Ifö. Hvis der opsættes bordplade i badeværelse er det med vask model Prisma

Sanitet, blandingsbatterier og armaturer
Alle blandingsbatterier er fra Børma i model Geometry.
WC er hængecloset fra Ifö model Icon-Rim indbygnings-
cisterne fra Geberit. Der er dobbeltskyl med skylleknap
med overflade i krom. Enkelte steder udføres pneumatiske skylleknapper.
Toiletbræt som Ifö med softclose.

I toiletrum opsættes håndklædekroge (2-3 stykker) og toiletpapirholder i fabrikat Børma.

Afløb i bruser er som fabrikat Unidrain.

Hårde hvidevarer
Hvidevarer er fra Siemens.
· Ovn model HB 75GB560J (eller nyere tilsvarende model)
· Køle/fryseskab model KI38VV20 (eller nyere tilsvarende model)
· Kogeplader model ET 645NE17 (eller nyere tilsvarende model)
· Opvaskemaskine model SX 65D001EU (eller nyere tilsvarende model)
· Vaskemaskine*
· Tørretumbler*
* Der kan være enkelte lejligheder, hvor der vil forekomme kombimaskine.

Emhætte er fra Exhausto model ESL 145 (eller nyere tilsvarende model). Emhætte er tilsluttet centralt udsugningsanlæg.

Interiør
Der udføres fastmonteret inventar i baderum og køkkener som vist på plantegningerne. Inventar er fra HTH model Next hvid mat. Øvrigt inventar er ikke indeholdt.
Der er mulighed for at tilvælge garderobeskabe.

El-installationer
Kontakter, lampe- og eludtag udføres i fabrikat LK fuga hvid. Omfang og udførelse efter gældende regler og anvisninger. Målere placeres i fællesareal eller i boligen. Elplan for lejlighederne kan rekvireres særskilt.

Antenne-, tele- og datainstallation
Der etableres data- og antenneinstallation som en stjerne­installation med antenne og datakabler fra krydsfelt til hvert opholdsrum. Antenne og datastik placeres sammen i rummene. Antennekabel er coaxialkabler og datakabler er cat6-kabler. Placeringen af krydsfeltet varierer fra lejlighed til lejlighed. Fra teknikrum i kælder føres antenneinstallation og tele/data installation, frem til krydsfelt i hver lejlighed. I krydsfelt udføres antenneforstærker, hvor det er nødvendigt og der forberedes for opsætning af router. Der udføres ikke fastnettelefoninstallation, men datanet kan ombygges til anvendelse af fastnettelefon.

Opgange
Eksisterende opgange genanvendes og istandsættes med maling og ny urstyret belysning. Gulvbelægning genanvendes i det omfang det er muligt og suppleres med ny tilsvarende belægning. Alternativt udskiftes belægningen. Enkelte steder etableres nye trappeløb i udseende som eksisterende. Døre til lejligheder er nye i fabrikat Swedoor.

Dørtelefon
Der laves dørtelefonanlæg med porttelefon ved porten og ved opgangsdøre. Systemet udføres som et traditionelt anlæg med betjeningspaneler i hver lejlighed, hvorfra opgangsdørene kan åbnes.

Postkasse
Der opsættes postkasser på væggen i gården i model Mefa, Allux eller tilsvarende.

Nøgler
Port, opgangsdøre og døre til fællesarealer i kælder udføres med adgangskontrolsystem og kort/briklæser.

Døre til lejligheder udføres med forsikringsgodkendte Ruko låse eller tilsvarende. Hver beboer modtager således tre brikker, der giver adgang til fællesarealerne og tre nøgler, som anvendes i døre til lejlighederne, lås i pulterrum og til postkassen.

Depotrum
I enkelte lejligheder er depotrummet placeret i lejligheden. Øvrige lejligheder får tilknyttet et depotrum i kælderen. Depotrumsopdeling i kælderen udføres med skillevægge i trådhegn og profilerede plader i stål. Depotrum aflåses med hængelås.

Elevator
I opgangen mellem forhus og sidehus er der elevator. Elevator til og med 3. sal.. Eksisterende elevatorskakt genanvendes og der indsættes ny elevatorkabine, nye døre og ny teknik/styring.

Hørning Parket A/S
Trægulve gennem generationer

Historien om HØRNING begynder i 1929, hvor J.M. Jensen igangsatte produktionen af massive trægulve på sit værksted – og dermed grundlagde de fine håndværksmæssige traditioner, der stadig spiller en afgørende rolle for vores værdier og forretnings­grundlag. I 1940 tegnede Arne Jacobsen parketmønsteret til det HØRNING trægulv, der skulle lægges i Aarhus Rådhushal, og som ligger der den dag i dag. Senere er der lagt HØRNING gulve bl.a. i lufthavnene i København, Stockholm, Bergen, Venedig og Amman, i Nationalbiblioteket i Madrid, i Københavns nye operabygning, i Statsministeriet samt i tusinder af private hjem, hvilket har cementeret HØRNINGs position som leverandør af eksklusive kvalitetsgulve i Danmark såvel som globalt.

Kort før vi gik ind i 2013 blev HØRNING styrket gennem opkøb af aktiviteterne i Woodfloor. De 2 virksomheders unikke kvaliteter er nu slået sammen under ét varemærke: HØRNING. Det har givet sortimentet både større dybde og større bredde. Woodfloor har bl.a. leveret gulv til prestigebyggerier som Det Kongelige Teater, ARoS Kunstmuseum, KPMG’s hovedsæde og Globen i Stockholm.

HØRNING er leveringsdygtig inden for massive parket- og plankegulve, alle øvrige massive gulvtyper, lamelgulve, Inline, terrasseplanker og meget mere. Vi leverer såvel specialløsninger til prestigebyggerier som kvalitets­løsninger til boligbyggerier. Ud over gulve leverer vi lister, trappetrin, lim, olie, plejeprodukter m.m. Vore gulve kan alle anvendes ved gulvvarme, når betingelserne herfor er opfyldte. Mere detaljeret information vedr. trætyper, dimensioner, montage mv. findes på www.horningfloor.dk.

© Copyright Kvæsthusgade/danbolig · Design: dbyk.dk